Index of /voidlinux/void-updates/void-updates_2020-11-06/


../
_log.txt                      06-Nov-2020 04:46        23398
updates_7185@free.fr.txt              06-Nov-2020 04:12         22
updates_=@eater.me.txt               06-Nov-2020 04:23         27
updates_DirectorX@users.noreply.github.com.txt   06-Nov-2020 04:13         21
updates_Vaelatern@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:30         149
updates_Vaelatern@voidlinux.org.txt        06-Nov-2020 04:41        2248
updates_VargMon98@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:29         35
updates_a.c.kalker@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:07         79
updates_abc@pompel.me.txt             06-Nov-2020 04:44        1226
updates_abenson+void@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:41         699
updates_acerqueira021@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:03         25
updates_adam_gpg@thebeckmeyers.xyz.txt       06-Nov-2020 04:32         292
updates_adbrown@rocketmail.com.txt         06-Nov-2020 04:25         23
updates_adrianisuru@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:24         21
updates_afernandezh@protonmail.com.txt       06-Nov-2020 04:34         80
updates_ailiop@altatus.com.txt           06-Nov-2020 04:19         76
updates_ajh@sideband.org.txt            06-Nov-2020 04:32         87
updates_al3hex@gmail.com.txt            06-Nov-2020 04:34        3986
updates_alex.lohr@logmein.com.txt         06-Nov-2020 04:41         63
updates_alexander@mamay.su.txt           06-Nov-2020 04:44         185
updates_alin.dobre@outlook.com.txt         06-Nov-2020 04:32         417
updates_aluisio@aasg.name.txt           06-Nov-2020 04:35         810
updates_ametisf@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:02         42
updates_ananteris@protonmail.ch.txt        06-Nov-2020 04:23         325
updates_anders@adamsgaard.dk.txt          06-Nov-2020 04:33         97
updates_andrew.cobaugh@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:16         117
updates_anjan@momi.ca.txt             06-Nov-2020 04:36         712
updates_anton@doubleasoftware.com.txt       06-Nov-2020 04:15         813
updates_antonio@goorzhel.com.txt          06-Nov-2020 04:33         37
updates_arch@subosito.com.txt           06-Nov-2020 04:20         36
updates_arete74@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:13         93
updates_arvin.ignaci@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:41         140
updates_asaf@sysbind.co.il.txt           06-Nov-2020 04:05         56
updates_assemblyislaw@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:07         92
updates_ata.kuyumcu@protonmail.com.txt       06-Nov-2020 04:06         50
updates_avoidr@posteo.de.txt            06-Nov-2020 04:37         21
updates_bart@bannarte.nl.txt            06-Nov-2020 04:12         20
updates_benalb@gmail.com.txt            06-Nov-2020 04:10         89
updates_blaumolch@mailbox.org.txt         06-Nov-2020 04:29         73
updates_bnolsen@comcast.net.txt          06-Nov-2020 04:23         25
updates_bobertlo@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:31         789
updates_bougyman@voidlinux.org.txt         06-Nov-2020 04:03         24
updates_bra1nwave@protonmail.com.txt        06-Nov-2020 04:41         823
updates_brainwave@openmailbox.org.txt       06-Nov-2020 04:34         234
updates_branon.mcclellan@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:38         24
updates_brentonhorne77@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:15         52
updates_cel@celehner.com.txt            06-Nov-2020 04:32         130
updates_chinmaydpai@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:25         83
updates_chocimier@tlen.pl.txt           06-Nov-2020 04:44        1177
updates_chris@the-brannons.com.txt         06-Nov-2020 04:18         134
updates_christian.buschau@mailbox.org.txt     06-Nov-2020 04:31         720
updates_cipr3s@gmx.com.txt             06-Nov-2020 04:36         369
updates_cnemo@tutanota.com.txt           06-Nov-2020 04:40        1312
updates_coldphoenix@interia.pl.txt         06-Nov-2020 04:00         26
updates_colin@breavyn.com.txt           06-Nov-2020 04:24         375
updates_colin@vpzom.click.txt           06-Nov-2020 04:25         23
updates_congdanhqx@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:34         159
updates_contact@louisdb.xyz.txt          06-Nov-2020 04:04         315
updates_contact@stacyhaper.net.txt         06-Nov-2020 04:00         98
updates_contact@stacyharper.net.txt        06-Nov-2020 04:34         306
updates_contato.fnog@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:05         261
updates_cptpcrd.git@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:03         24
updates_d0xi@inbox.ru.txt             06-Nov-2020 04:32         242
updates_dan@arnfield.com.txt            06-Nov-2020 04:38         46
updates_daniel.eysser@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:23         21
updates_daniel@octaforge.org.txt          06-Nov-2020 04:38         250
updates_daniel@santana.tech.txt          06-Nov-2020 04:39         195
updates_dave@techthrones.com.txt          06-Nov-2020 04:29         22
updates_dehos@lisic.univ-littoral.fr.txt      06-Nov-2020 04:40         296
updates_dehos@univ-littoral.fr.txt         06-Nov-2020 04:29         42
updates_dem.procopiou@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:20         189
updates_denis.revin@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:42         547
updates_der@2-47.ru.txt              06-Nov-2020 04:24         163
updates_dev@kb6.ee.txt               06-Nov-2020 04:04         23
updates_dev@styez.com.txt             06-Nov-2020 04:32         150
updates_diogo@diogoleal.com.txt          06-Nov-2020 04:43        1761
updates_doug@uq.edu.au.txt             06-Nov-2020 04:00         70
updates_dpot@disroot.org.txt            06-Nov-2020 04:44         98
updates_duncaen@voidlinux.org.txt         06-Nov-2020 04:42         715
updates_dykstra.zachary@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:28        1040
updates_egorenar-dev@posteo.net.txt        06-Nov-2020 04:36         621
updates_emanuel@openmailbox.org.txt        06-Nov-2020 04:10         68
updates_emcze@ya.ru.txt              06-Nov-2020 04:13         36
updates_enterthevoid@codesector.co.txt       06-Nov-2020 04:17         30
updates_ericonr@disroot.org.txt          06-Nov-2020 04:41         171
updates_evan@deaubl.name.txt            06-Nov-2020 04:39         88
updates_felix.vanderjeugt@gmail.com.txt      06-Nov-2020 04:34         110
updates_felix@userspace.com.au.txt         06-Nov-2020 04:23         278
updates_fladufra@fel.cvut.cz.txt          06-Nov-2020 04:38         27
updates_florian@wagner-flo.net.txt         06-Nov-2020 04:01         261
updates_flrn@nrmncr.net.txt            06-Nov-2020 04:35         47
updates_fosslinux@aussies.space.txt        06-Nov-2020 04:30         171
updates_foxlet@furcode.co.txt           06-Nov-2020 04:29         23
updates_frans@tankernn.eu.txt           06-Nov-2020 04:44         42
updates_fuhsaz+void@cryptic.li.txt         06-Nov-2020 04:03         17
updates_gescha@posteo.de.txt            06-Nov-2020 04:31         87
updates_gettyritter@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:23         57
updates_giedriuswork@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:01         28
updates_git@damadmai.at.txt            06-Nov-2020 04:24         55
updates_gith@cron.world.txt            06-Nov-2020 04:37         240
updates_gottox@voidlinux.org.txt          06-Nov-2020 04:44        8602
updates_grauehaare@gmx.de.txt           06-Nov-2020 04:42         351
updates_grauwolf@geekosphere.org.txt        06-Nov-2020 04:33         138
updates_grumpy@keemail.me.txt           06-Nov-2020 04:07         26
updates_gspe@ae-design.ws.txt           06-Nov-2020 04:35         488
updates_hello@eaterofco.de.txt           06-Nov-2020 04:14         241
updates_hello@jannis.ovh.txt            06-Nov-2020 04:13         63
updates_helmut@pozimski.eu.txt           06-Nov-2020 04:20         303
updates_hoang@wetrust.io.txt            06-Nov-2020 04:12         232
updates_iam@theguy.io.txt             06-Nov-2020 04:36         140
updates_iaroki@protonmail.com.txt         06-Nov-2020 04:24         91
updates_ifreund@ifreund.xyz.txt          06-Nov-2020 04:41         70
updates_imrankhan@teknik.io.txt          06-Nov-2020 04:06         20
updates_inokentiy.babushkin@googlemail.com.txt   06-Nov-2020 04:37         15
updates_isaac.qa13@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:18         380
updates_itself@hanspolo.net.txt          06-Nov-2020 04:41         101
updates_jakub.skrzypnik@interia.pl.txt       06-Nov-2020 04:10         46
updates_jan.christian@gruenhage.xyz.txt      06-Nov-2020 04:44         323
updates_jan.schreib@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:04         46
updates_jarbowski@cock.lu.txt           06-Nov-2020 04:36         29
updates_jasperchan515@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:42         450
updates_jazzman@alphabreed.com.txt         06-Nov-2020 04:37         123
updates_jboscogg@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:39         48
updates_johannes.brechtmann@gmail.com.txt     06-Nov-2020 04:34        1004
updates_john.eira@web.de.txt            06-Nov-2020 04:41         347
updates_john@jrjrtech.com.txt           06-Nov-2020 04:28         934
updates_joseph@lafreniere.xyz.txt         06-Nov-2020 04:34        2170
updates_josh@klar.sh.txt              06-Nov-2020 04:40         459
updates_jot.skrzyp@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:18         164
updates_jsullivan@csumb.edu.txt          06-Nov-2020 04:35         323
updates_juliogalvan@protonmail.com.txt       06-Nov-2020 04:19         55
updates_jw@vtoc.de.txt               06-Nov-2020 04:24         22
updates_kalichakra@zoho.com.txt          06-Nov-2020 04:20         44
updates_karl.robert.nilsson@gmail.com.txt     06-Nov-2020 04:34         33
updates_kartik.ynwa@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:31         191
updates_ken@project-trident.org.txt        06-Nov-2020 04:40         44
updates_kevin@opensourcealchemist.com.txt     06-Nov-2020 04:26         132
updates_kk@sudo-i.net.txt             06-Nov-2020 04:19         21
updates_kno0001@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:44         101
updates_knock@myopendoor.de.txt          06-Nov-2020 04:36         100
updates_knusbaum+void@sdf.org.txt         06-Nov-2020 04:43         525
updates_kojicomics@cocaine.ninja.txt        06-Nov-2020 04:06         76
updates_kontakt@asie.pl.txt            06-Nov-2020 04:12         20
updates_koomi@hackerspace-bamberg.de.txt      06-Nov-2020 04:22         228
updates_koutak.m@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:38         359
updates_kozak-iv@yandex.ru.txt           06-Nov-2020 04:13         20
updates_krkk@krkk.ct8.pl.txt            06-Nov-2020 04:33         354
updates_krkkx@protonmail.com.txt          06-Nov-2020 04:19         102
updates_leah@vuxu.org.txt             06-Nov-2020 04:43         458
updates_leavitals@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:39         58
updates_lemmi@nerd2nerd.org.txt          06-Nov-2020 04:44         477
updates_leonardof@tutanota.com.txt         06-Nov-2020 04:21         28
updates_liam.howley@hotmail.com.txt        06-Nov-2020 04:35         185
updates_linarcx@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:37         33
updates_linarcx@riseup.net.txt           06-Nov-2020 04:29         238
updates_lodvaer@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:38         24
updates_logen@sudotask.com.txt           06-Nov-2020 04:20         121
updates_lolisamurai@tfwno.gf.txt          06-Nov-2020 04:07         266
updates_lowranker@protonmail.com.txt        06-Nov-2020 04:41         28
updates_luca@z3ntu.xyz.txt             06-Nov-2020 04:35         70
updates_lugubris@disroot.org.txt          06-Nov-2020 04:26         46
updates_lukehannan@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:01         202
updates_maciozo@maciozo.com.txt          06-Nov-2020 04:01         94
updates_mag-one@autistici.org.txt         06-Nov-2020 04:08         23
updates_mail@may.mooo.com.txt           06-Nov-2020 04:42         349
updates_mail@pavelfatin.com.txt          06-Nov-2020 04:40         23
updates_maldridge@voidlinux.org.txt        06-Nov-2020 04:42        1561
updates_marcoaureliopc@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:07         81
updates_marques@larces.uece.br.txt         06-Nov-2020 04:38         40
updates_martijn.van.buul@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:28         256
updates_masaj@gmx.com.txt             06-Nov-2020 04:08         31
updates_matteo.signer@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:36         33
updates_maurizio.porrato@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:34         260
updates_mb0@codemonkey.cc.txt           06-Nov-2020 04:35         248
updates_me@albertopau.com.txt           06-Nov-2020 04:40         50
updates_me@aurieh.me.txt              06-Nov-2020 04:07         104
updates_me@johnnynator.dev.txt           06-Nov-2020 04:44        7275
updates_me@laserbat.pw.txt             06-Nov-2020 04:17         126
updates_me@qtp2t.club.txt             06-Nov-2020 04:24         46
updates_me@thenumb.eu.txt             06-Nov-2020 04:16         56
updates_merlindiavova@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:28         205
updates_mfulz@olznet.de.txt            06-Nov-2020 04:03         203
updates_michal@pmsdev.tk.txt            06-Nov-2020 04:27         54
updates_misuchiru03+void@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:34         35
updates_miwaxe@gmail.com.txt            06-Nov-2020 04:30         155
updates_mnabid.25@outlook.com.txt         06-Nov-2020 04:12         90
updates_monroef4@googlemail.com.txt        06-Nov-2020 04:29         408
updates_morsi.morsicus@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:44         27
updates_mtvrs@tuta.io.txt             06-Nov-2020 04:11         22
updates_mustaqim@pm.me.txt             06-Nov-2020 04:40         26
updates_mvf@gmx.eu.txt               06-Nov-2020 04:44         84
updates_n6maa10816@tuta.io.txt           06-Nov-2020 04:10         58
updates_ncower@nil.dev.txt             06-Nov-2020 04:38         123
updates_ndowens04@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:39         675
updates_neel@chot.ai.txt              06-Nov-2020 04:41         25
updates_nejc@bertoncelj.eu.org.txt         06-Nov-2020 04:42         22
updates_nick.hahn@hotmail.de.txt          06-Nov-2020 04:22         36
updates_nick@a-dinosaur.com.txt          06-Nov-2020 04:19         78
updates_nicuborta123@tutanota.com.txt       06-Nov-2020 04:04         40
updates_normandy@firemail.cc.txt          06-Nov-2020 04:33         30
updates_notloremipsum@protonmail.com.txt      06-Nov-2020 04:32         131
updates_nutcase84@protonmail.com.txt        06-Nov-2020 04:00         38
updates_nwg.piotr@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:38         16
updates_obirik2005@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:29         24
updates_obosob@riseup.net.txt           06-Nov-2020 04:14         22
updates_okiddle@yahoo.co.uk.txt          06-Nov-2020 04:40         291
updates_olivier@mauras.ch.txt           06-Nov-2020 04:02         51
updates_orphan@voidlinux.org.txt          06-Nov-2020 04:44        89595
updates_pagem.carson@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:17         21
updates_pancake@nopcode.org.txt          06-Nov-2020 04:34         140
updates_pandom79@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:07         35
updates_paper@tilde.institute.txt         06-Nov-2020 04:07         19
updates_pauldotknopf@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:05         52
updates_pbui@github.bx612.space.txt        06-Nov-2020 04:32         767
updates_pdm@pdm.me.txt               06-Nov-2020 04:12         66
updates_peketribal2@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:18         168
updates_pete@port22.co.uk.txt           06-Nov-2020 04:38         50
updates_pierre.allegraud@crans.org.txt       06-Nov-2020 04:04         19
updates_pierre.bourgin@free.fr.txt         06-Nov-2020 04:37         123
updates_pika@lasagna.dev.txt            06-Nov-2020 04:14         56
updates_piraty1@inbox.ru.txt            06-Nov-2020 04:40         38
updates_pobetiger+github@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:19         216
updates_pobetiger+kdiff3@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:15         44
updates_projectmoon@agnos.is.txt          06-Nov-2020 04:08         182
updates_prspkt@protonmail.com.txt         06-Nov-2020 04:35         25
updates_pullmoll@t-online.de.txt          06-Nov-2020 04:19         164
updates_pulux@pf4sh.de.txt             06-Nov-2020 04:33         121
updates_randy@mccaskill.us.txt           06-Nov-2020 04:14         39
updates_rc23@email.it.txt             06-Nov-2020 04:24         18
updates_reback00@protonmail.com.txt        06-Nov-2020 04:39         118
updates_reedwade@misterbanal.net.txt        06-Nov-2020 04:22         99
updates_renato@renatoaguiar.net.txt        06-Nov-2020 04:29         615
updates_repk@triplefau.lt.txt           06-Nov-2020 04:40         24
updates_rich@richgannon.net.txt          06-Nov-2020 04:35         231
updates_rien.maertens@posteo.be.txt        06-Nov-2020 04:02         40
updates_rogi@skylittlesystem.org.txt        06-Nov-2020 04:08        2123
updates_rui.flora@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:12         29
updates_sa.prybylx@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:42         824
updates_samadi@vktec.co.uk.txt           06-Nov-2020 04:10         24
updates_sinetoami@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:14         23
updates_sirn@ogsite.net.txt            06-Nov-2020 04:29         78
updates_slade@lambda-y.net.txt           06-Nov-2020 04:44         15
updates_snow.dream.ch@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:14         92
updates_solitudesf@protonmail.com.txt       06-Nov-2020 04:43         934
updates_spencernh77@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:35         172
updates_st3r4g@protonmail.com.txt         06-Nov-2020 04:14         66
updates_steinex@nognu.de.txt            06-Nov-2020 04:36         276
updates_sth@nvsbl.org.txt             06-Nov-2020 04:39         28
updates_straubem@gmx.de.txt            06-Nov-2020 04:41         395
updates_svenper@tuta.io.txt            06-Nov-2020 04:35         578
updates_tcmreastwood@gmail.com.txt         06-Nov-2020 04:29         192
updates_teldra@rotce.de.txt            06-Nov-2020 04:29         23
updates_toluschr@protonmail.com.txt        06-Nov-2020 04:16         158
updates_travankor@tuta.io.txt           06-Nov-2020 04:34         541
updates_trojan295@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:36         82
updates_twk@twki.de.txt              06-Nov-2020 04:13         216
updates_uriahheep@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:12         18
updates_v2px@v2px.de.txt              06-Nov-2020 04:32         28
updates_vaartis@cock.li.txt            06-Nov-2020 04:00         26
updates_vargmon98@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:29         22
updates_vegh@norvegh.com.txt            06-Nov-2020 04:15         50
updates_vintodrimmer@protonmail.ch.txt       06-Nov-2020 04:36         282
updates_vision360.daniel@gmail.com.txt       06-Nov-2020 04:37         21
updates_vjon207@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:05         30
updates_void-packages@moshbit.net.txt       06-Nov-2020 04:27         52
updates_void.directorx@protonmail.com.txt     06-Nov-2020 04:09         21
updates_void@qwertyuiop.de.txt           06-Nov-2020 04:35         740
updates_voidlinux@rochefort.de.txt         06-Nov-2020 04:13         72
updates_voidpkgs@ursschulz.de.txt         06-Nov-2020 04:27         150
updates_whoami@systemli.org.txt          06-Nov-2020 04:36         262
updates_wietse@kuiprs.nl.txt            06-Nov-2020 04:38         96
updates_wjnawrocki@protonmail.com.txt       06-Nov-2020 04:10         24
updates_woufrous@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:23         22
updates_wpb@360scada.com.txt            06-Nov-2020 04:35         457
updates_x@wilsonb.com.txt             06-Nov-2020 04:42         400
updates_xademax@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:18         179
updates_xaltsc@protonmail.ch.txt          06-Nov-2020 04:32         481
updates_xgit@lonw.net.txt             06-Nov-2020 04:37         50
updates_xtraeme@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:36         61
updates_xyuusha@paranoici.org.txt         06-Nov-2020 04:38         480
updates_youngjinpark20@gmail.com.txt        06-Nov-2020 04:00         237
updates_yshuiv7@gmail.com.txt           06-Nov-2020 04:19         236
updates_yzena.tech@gmail.com.txt          06-Nov-2020 04:03         21
updates_zeinok@protonmail.com.txt         06-Nov-2020 04:37         25